Üniversitelerde İktisat Eğitiminin Sefaleti… – Bayram Ali Eşiyok


Kabaca 1946’dan 1970’lere uzanan Keynesci-neoklasik sentez, 1980’li yıllarda gündeme gelen neoliberal yeniden yapılanma politikaları sonucunda büyük ölçüde gündemden düştü. Bu dönüşüm ile birlikte, neoliberal düşünce hakim paradigmaya dönüşürken, neoklasik iktisat (ana akım) müfredat programlarında tekçi bir anlayışa yerini aldı. Böylelikle, iktisadi düşünce tarihi adım adım üniversitelerin iktisat müfredatından kaldırıldı, iktisat eğitimi daha da kısırlaştı. Neoliberal politikaları meşrulaştırmak için rıza nasıl üretildi? Harvey’e (2005:48) göre rıza için birçok kanal kullanıldı. Şirketler, medya, ve sivil toplumu oluşturan (üniversite, okul, meslek örgütleri gibi) sayısız kurumda karşı ideolojik saldırılar başlatıldı. Neoliberal dönüşüm bazı örneklerde zora dayalı (Şili’de asker darbe ile) bazı örneklerinde ise (Mozambik ve Filipinlerde) IMF kanalı ile gerçekleştirildi. 1973 yılında ABD destekli General Pinochet, kanlı bir darbe ile seçimle iktidara gelen Allende’yi iktidardan uzaklaştırdı ve Chicago Okulu’nun reçetelerini uygulamaya koydu. Yine L. Amerika’da Arjantin ve Brezilya’da da neoliberal dönüşüm askeri darbeler sonucunda gerçekleşti. Türkiye’de neoliberal dönüşüm 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve sonrasında uygulamaya konan 24 Ocak 1980 Kararları ile hayata geçirildi

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 40 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın