Yığınlaşma Ekonomileri Ekseninde İktisadi Yakınlık Türleri Ve Ağyapılar – Burcu Türkcan


Yığınlaşma ekonomileri, bölgesel ekonomik büyüme ve endüstriyel alan analizlerinde özellikle son 30 yıldır önemli bir rol oynamaktadır. “Yığınlaşma ekonomileri kavramı, ekonomik faaliyetlerin mekânsal yoğunlaşmasının, söz konusu alanda yerleşmiş firmaların üretkenliğine yönelik pozitif etkiler yaratmasını ifade etmektedir.” (Mukkala, 2003:5). Bu açıklama, yığınlaşma ekonomilerinin, literatürdeki en genel ve bilinen tanımlamasıdır. Bu açıklamadan görüldüğü üzere, yığınlaşma ekonomilerini tanımlarken mekânsal (coğrafi) yakınlık önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak günümüzde bu tanımlamanın, özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte farklı yakınlık türlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle öncelikle yakınlık türlerini ve bunlar içerisinde mekânsal yakınlığın işlevlerini açıklamak yerinde olacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 52
Sayfa Aralığı: 67 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın