Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır: Siyasal Ve Ekonomik Şokları Alt Gelir Grupları Veya Emek Piyasası Taşır – Cem Mehmet Baydur


Bugünlerde nominal döviz kuru (kısacası kur) ciddi ölçüde dalgalanıyor ve TL da değer kaybediyor. Kurun tarihi rekorlarından bahsediliyor. Neye göre rekor? Kur neden değişir? gibi sorular çok sık soruluyor. Bu sorulara ayrıntılı cevap aramadan önce basit bir cevaplandıra yapalım. Türkçe’mizde güzel deyimler bulunmaktadır. Toplum içinde belli durumlar ortaya çıktığında uzun ve gereksiz analizler yerine bu kalıplaşmış deyimleri kullanırız. Kur tartışmalarına verilecek en güzel cevap: Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır. Kur tartışmalarına girmeden önce “teoriyi yok sayanlar teoriyi yeniden inşa ederler” ilkesini de hatırlatalım. Politik demagoji ile iktisadi analiz arasındaki fark modellemedir. Eğer modellerin sunduğu yapılar mantık yardımıyla analiz edilmeseydi, iktisat da siyaset gibi duygulara hitap eden bir demagojik alana dönüşürdü. Toplumsal karar alanında her ne kadar demagojiler baskın ve güçlü olsa da biz iktisadın verdiği ışığı takip ederek kısır tartışmalardan biraz olsun uzaklaşmak istiyoruz. Birkaç tanım (kısıt) ve birkaç denklem ile kar oranı, faiz indirimi, kur, enflasyon ve gelir dağılımı arasındaki ilişkileri Araujo’nun (1999) modelini kullanarak incelemek ve tartışmak istiyoruz. Özellikle de siyasal açıdan “züğürt”ün düz ovada nasıl yol alacağına da kısaca değineceğiz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 28 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın