Zombi İktisadın Eleştirisi 1: Bireycilik – Turan Subaşat


Zombi İktisat başlıklı yazı dizimizin İktisat ve Toplum Dergisi’nin 97. 98. ve 99. sayılarında yayımlanan ilk üç yazısında zombi iktisadın ne anlama geldiğini ve en temel yöntemsel özelliklerini açıklamıştım. Kişisel nedenlerle yazı dizisine uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığım için bu yazıya ilk yazıların çok kısa bir özetiyle başlamak yararlı olacaktır. Daha sonra zombi iktisadın detaylı bir eleştirisine başlanacaktır. Derginin 97. sayısında yayınlanan ilk sunuş yazısında 1980’lerden itibaren ana akım (Ortodoks/ liberal) iktisatçıların kendileri gibi düşünmeyen iktisatçıları “dinozor” olarak betimlediklerini ve özellikle 2007-2008’de başlayan küresel krizle birlikte bu iktisatçıların da artık “zombi” olarak betimlendiklerini belirtmiştim. Alternatif görüşlerin büyük oranda yok edilmesiyle zombileştirilen iktisat biliminin entelektüel anlamda ölü olduğunu, artık ne iktisadi olayların anlaşılmasına ne de daha iyi bir dünyanın yaratılmasına anlamlı bir katkısı olmadığından söz etmiştim

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 53 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın