1838’Den 1980’E: Sanayileşmede Ana Dönemeçler, Ana Kırılma Noktaları – Bayram Ali Eşiyok


Bu makalede tarihsel sanayileşme perspektifinden hareketle, 19. yüzyıldan 21.yüzyıla kadar olan dönemde ana kırılma noktalarının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Sanayi üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle 1800’lü yıllardan 2000’li yıllara ekonomide beş ana dönüm/kırılma noktasından söz edilebilir. Bunlar; 1838 Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması; 1930- 1939 korumacı-devletçi sanayileşme dönemi; 1946 tarihli İvedili Sanayi Planı yerine gündeme gelen ve Türkiye İktisadi Kalkınma Planı’nda kristalize olan 1947 dönüşümü; 1963-1977 ithal ikameci sanayileşme stratejisini daha da derinleştirmek isteyen ancak tasfiye edilerek uygulanmayan 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1980 dönüşümüdür.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 84
Sayfa Aralığı: 55 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın