1930’Lardan 2000’Lere: Sanayileşme Toplumsal Hedef Olmaktan Çıkıyor – B. Ali Eşiyok


Türkiye’de 1930’lu yıllarda başlayan, 1960’lı yıllarda hızlanan sanayileşme süreci 1980’li yıllarda gündeme gelen ihracata dayalı büyüme modeli altında toplumsal bir hedef olmaktan çıkmış, Türkiye düşük profilli sektörler temelinde uluslararası ticarete eklemlenmiştir. 1930’lu yıllardan günümüze sanayileşme paradigmasında meydana gelen gelişmeleri çözümlemeyi amaçlayan bu yazı dört bölüm altında kurgulanmıştır. Yazının birinci bölümünde devletçi sanayileşme dönemi üzerinde durulmakta, izleyen ikinci bölümün konusunu 1960’lı ve 70’li yıllarda uygulanan ithal ikameci sanayileşme modeli oluşturmaktadır. İhracata dayalı büyüme modeli altında sanayide meydana gelen gelişmeler üçüncü bölümde çözümlenirken, dördüncü ve son bölümde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesine yer verilmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 52
Sayfa Aralığı: 41 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın