1960’Lı Yıllara Türkiye’nin Gerisinde Başlayan Güney Kore Neden Başarılı Oldu Ya Da Türkiye Neden Tökezledi? – B. Ali Eşiyok


Teknolojik düzey, ulusal gelir, verimlilik gibi birçok gösterge açısımdan 1960’lı yıllara Türkiye’nin gerisinde başlayan Güney Kore, kalkınmada önemli sıçramalar gösterirken Türkiye sanayi 1930’lardan günümüze önemli sayılabilecek gelişmeler göstermesine karşın, Kore’nin aksine henüz yar-sanayileşmiş ekonomi özelliklerini aşamamış, kalkınma sürecinde tökezlemiştir. Başka bir ifadeyle, Güney Kore kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme modeli ile gelişmiş ülkelere yakınsarken (convergence), Türkiye ithal teknolojilere dayalı bir sanayileşme modeli ile teknolojide dışa bağımlılığı süregelmiş, bu farklılık Türkiye ile Güney Kore arasındaki kalkınma farklıklarının dramatik düzeyde Türkiye’nin aleyhine açılması ile sonuçlanmıştır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 37
Sayfa Aralığı: 27 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın