2014 Rekabet Mektubu – Nurettin Kaldırımcı


Adil rekabet ortamının oluşması, işlemesi ve kalıcılığı, ilgili kamusal düzenlemelerin varlığı kadar, belki de daha fazlasıyla iş dünyasını oluşturan yatırımcı, müteşebbis, yönetici ve çalışanlar nezdinde rekabetçi anlayışın yaygınlaşıp benimsenmesine bağlıdır. “Altıncı Rekabet Mektubu”nu, bu sebeple ve önemine binâen, bütün oda, dernek, birlik, sendika ve bunların üst organlarına yani “teşebbüs birlikleri”mize yazmayı tercih ettik. Rekabet hukukunun uygulanması açısından, ülkemiz, ekonomimiz ve toplumsal hayatımız bakımından “teşebbüs birlikleri”nin görevleri, etkin yönetilmeleri, yöneticilerinin nitelik ve sorumlulukları ile üyelerinin davranış tarzları önemli olmasaydı, mektubun gerekçesi zayıf ve anlamsız olurdu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 42
Sayfa Aralığı: 71 - 81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın