Ahmet Hamdi Başar, 1948 İktisat Kongresi Ve İktisadi Demokrasi – Murat Koraltürk

Ahmet Hamdi, Başar 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda sürdürdüğü öğretmenlik yanında Türk Ocağı ve Muallimler Cemiyeti gibi örgütlerde görev yaptı. Mütareke yıllarında Rus kadınlarının tombala oynatmaları ile mücadele etmek üzere Tombala ile Mücadele Derneği’ni kurdu. Yönetiminde gayrimüslimlerin etkin bulundukları İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası karşısında, Müslüman-Türk tüccarın sözcüsü olarak faaliyet gösteren Milli Türk Ticaret Birliği’nin (kısaca MTTB) kuruluşunda rol oynadı. 1923 İzmir (Türkiye) İktisat Kongresi’ne, Birliği temsilen katıldı. 1924’de İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nda (kısaca İTSO) oluşturulan ve başkanlığını eski Maliye Nazırı Cavid Bey’in yaptığı İstanbul İktisat Komisyonu’nda görev yaptı. 1925’de İstanbul Liman İşleri İnhisarı Türk AŞ’nin kuruluşunda yer aldı. 1934’e kadar bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. 1930’da Atatürk’ün uzun yurt gezisine katıldı. Bir süre ticaret ile uğraştı. 1946’da İstanbul Tüccar Derneği’ni kurdu. 1948’de İstanbul’da toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde de önemli etkinlikte bulundu. 1950’de Demokrat Parti’den İstanbul milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Demokrat Parti ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine partiden istifa etti. 27 Mayıs 1960’ı izleyen günlerde bir süre Milli Birlik Komitesi’ne danışmanlık yapan Ahmet Hamdi, 22 Haziran 1971’de İstanbul’da vefat etti

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 78
Sayfa Aralığı: 53 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın