Akademide Feminizmin Yol İzleri – Dinamikler, Sorunlar, Tartışmalar – İnci Özkan Kerestecioglu, Aylin Özman


1 960’lı yıllarda Batı coğrafyasındaki üniversitelerde işlerlik kazanan ve artan bir ivmeyle gelişen “akademik feminizm,” kadın-erkek eşitliğinin, eril normlara referansla “aynılaştırma” mantığı üzerinden kurulmasına itiraz eden ve eşitliği farklılık üzerinden kurmayı hedefleyen “ikinci dalga” feminizmin üniversitelere yansımasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kadınlara dair bilgiyi görünmez ve değersiz kılan erkek egemen bilim anlayışının eleştirisini merkezine alan bu süreç, akademide kurumsallaşma dinamiklerinin “doğası”na içkin sorunları beraberinde taşırken, aynı zamanda farklı feminist kaygıları, tartışmaları ve çözüm(leme)leri gündeme getirdi. Bu yazının amacı söz konusu süreç açısından belirleyici önemde olduğunu düşündüğümüz gelişme ve argümanları gözden geçirip kısa bir değerlendirmesini sunmak.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 41
Sayfa Aralığı: 23 - 31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın