Almanya’da Bilim-Teknoloji-Sanayi Ekosistemi Ve Türkiye Açısından Çıkarımlar – Gözde Kara


Ülkelerin orta ve uzun vadeli gelişimlerini değerlendirmede, ulusal bilim-teknoloji-sanayi (BTS) politikaları önemli bir etkendir. Ulusal rekabet edebilirliğin (ve yenilikçilik seviyesinin) güçlendirilmesi için başarı faktörlerinden birisi, bilim-teknoloji-sanayi politikalarının eğitim ve ekonomi politikalarıyla olan uyumudur. Diğer ilgili faktör ise, bu politikaları gerçekleştirecek kuruluşlar arasındaki etkileşimin sağlanması, yani doğru işleyen bir ekosistemin kurgulanmasıdır. Ülkemizin gelişmişlik düzeyini yukarı çekmek için ekosistemi geliştirecek önlemler alınmaktadır. Endüstriyel Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını destekleyen proje ve Ar-Ge merkezi destekleri, teknoloji bölgelerinin yaygınlaşması, üniversitelerdeki bilimsel sonuçların sanayiye akışını hızlandırmak üzere kurulan teknoloji transfer ofisleri bu girişimlerden bazılarıdır. Bu girişimler neticesinde birçok göstergede ilerleme sağlamamıza rağmen istenilen hızın yakalanmadığı görülmektedir. Buradan hareketle, ekosistem içindeki oyuncular ve rolleri açısından bir karşılaştırmalı çalışma ile ülkemiz için uygulanabilir öneriler geliştirebileceği öngörülmüştür.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 85 - 100

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın