Anadolu Sermayesi – Oğuz Esen


1980’li yılarlara kadar sanayi sektörünün gelişiminde devlet temel bir rol üstlenmişti. Dış ticaret ve kambiyo kontrolleri, döviz, faiz, kredi politikaları ve çeşitli bölgesel teşvikler ile devlet, özel sektör sanayi yatırımlarını yönlendirebiliyordu. Bunun sonucunda günümüz sanayi sermayesinin önemli bir bölümü bu dönemde serpilip, gelişti. Özel sektör sanayi yatırımları mekansal olarak İstanbul, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesinde yoğunlaştı. 1980 sonrası liberalleşmenin ge-tirdiği yeni makro ekonomik çerçeveye uyumda çok fazla zorlanmadılar, hatta bu yeni durumu yararlarına çevirecek hamleleri yapmasını bildiler. Faaliyet alanlarını karlı gördükleri her yeni alana, dış ticaret, turizm, emlak, bankacilik vb. yayarak gelişimlerini sürdürdüler.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 64 - 68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın