Ar-Ge Destekleri Ve Kobi’ler – Şiir Erkök Yılmaz


Türkiye’de özel sektörden kaynaklanan bir AR-GE gereksinimi olmadığı için ARGE ve yenilik çalışmalarını özendirmek devlete düşmüştür. 1963 yılında kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) AR-GE alanında çalışmalar yapmak ve burs, ödül, proje destekleri gibi finansal katkılarla kamu ve özel sektör kuruluşlarının AR-GE ve yenilik girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktaydı. TÜBİTAK, kendi çatısı altında kurulan enstitüler aracılığıyla başarılı AR-GE çalışmaları yapılmasına ortam hazırlamış, ayrıca bilim insanları ve araştırmacılara sağlanan burs ve ödüller, sanayi kuruluşlarına yönelik proje destekleri ile AR-GE çalışmalarını özendirmiştir. Özellikle TÜBİTAK’a bağlı Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) 1972 yılında kurulması ile MAM yerleşkesi, enstitüler aracılığıyla AR-GE çalışmalarının yapıldığı, yeniliklerin projelendirildiği ve ticarileştirildiği bir yer niteliğini kazanmıştır. Ancak yenilikler, özellikle de özel sektör eliyle gerçekleştirilecek yenilik girişimleri için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelere gereksinim sürmekteydi ve bu alanda 2001 yılına kadar kapsamlı bir düzenleme yapıldığını ileri sürmek zordur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 104
Sayfa Aralığı: 89 - 100

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

9 Temmuz 1948’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1969’da bitirdi. 1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’nde asistan olarak göreve başlayan Şiir Erkök, 1977 yılında iktisat doktoru, 1981 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır.

Bir cevap yazın