Şiir Erkök Yılmaz

9 Temmuz 1948’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1969’da bitirdi. 1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’nde asistan olarak göreve başlayan Şiir Erkök, 1977 yılında iktisat doktoru, 1981 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır.

Neo-Liberalizmin? Sonu? – Şiir Erkök Yılmaz

2019 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık %1’i, 79.5 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştır....

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Şiir Erkök Yılmaz (İTD 116)

Ömer Faruk Çolak: Siz bir koltukta iki karpuz taşıyorsunuz. İktisatçı kimliğinizin yanında öykü ve...

Ar-Ge Destekleri Ve Kobi’ler – Şiir Erkök Yılmaz

Türkiye'de özel sektörden kaynaklanan bir AR-GE gereksinimi olmadığı için ARGE ve yenilik çalışmalarını özendirmek...

Türkiye’de Yüksek Öğretim: Eğitimli İşsizler – Şiir Erkök Yılmaz

Türkiye son yıllarda yükseköğretimde okullaşma oranı açısından dünya lideri seçilmezse büyük bir haksızlık yaşanacak...

Şiir Erkök Yılmaz – Sosyal Bilimciler Konuşuyor

Editörümüz Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi Danışma Kurulu'nda da yer alan; Gazi...