Askeri Darbeler Ve Gelir Eşitsizliğ – Aytekin Güven


Gelir eşitsizliği konusu özellikle neo-liberal iktisadi hegemonyanın güçlenmesi ve bölüşüm sorununun tamamen “kutsal” piyasaya bırakılması ile iktisat yazınında rafa kaldırılmış meseleler arasındaki yerini almıştır. Liberal iktisatçılara göre, piyasa otomatik olarak zaten “adil” bir gelir dağılımı sağlar. Eğer yetenekli, iyi eğitimli, tecrübeli iseniz ve biraz da işyeri ayak oyunlarından anlıyorsanız yüksek geliri hak ettiniz demektir. Yüksek gelirli bu insanlar söz konusu geliri elde etmek için yüksek maliyetli yatırımlar yapmışlardır- örneğin kolejlere yüklü paralar yatırmışlardır ve karşılığını da almalıdırlar. Düşük gelirli insanlar ise zaten tembeldirler, bu insanların marjinal verimlilikleri de düşüktür. Dolayısıyla piyasa herkese hak ettiğini zaten verir ve gelirin yeniden dağıtımı gibi egeliteryan politikalarla piyasaya müdahale etmek doğru değildir. Durum böyle iken gelir eşitsizliği üzerine yazılar bulabilmek de güçleşir. Askeri darbeler ile eşitsizlik konusu da üzerine ender makaleler yazılan konulardan biridir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 46
Sayfa Aralığı: 41 - 47

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın