Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri Ve 1923- 1938 Dönemi Ekonomi Politikalarına Genel Bir Bakış – Ali Koplay


Bugün dünya devletlerinin ekseriyetinin küresel ekonomik krizin hala etkisi altında olduğu ve işsizlik oranının ülkemizde % 12’lere ulaşmasıyla 2016 yılında ülkemizin %3 oranında büyümesi gerçeği birlikte değerlendirildiğinde, Atatürk’ün ekonomik görüşlerini anlamaya daha çok ihtiyacımız olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu fikirlerin üzerinden yarım asır geçmesine rağmen halen canlılığını koruduğunu, günümüz savaşlarının cephelerde değil üretimde, sermaye piyasası ve finans borsalarında, para politikalarında, döviz kurunda, faiz politikalarında, ödemeler bilançosu dengesinde, istihdamın artırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi noktasında yapıldığını, cephelerdeki savaşların galibini bilimin ve ekonomi politikalarının belirlediğini, bu politikaları geliştirebilmek ve gerçekleştirebilmek için Atatürk’ün ekonomik görüşlerine dünden daha fazla ihtiyacımız olduğu bilinmelidir. Bu çalışmada önce 1923’de Cumhuriyetin devraldığı ekonomik yapıya ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilen kapitülasyonlara değinilecektir. Ardından Atatürk’ün 1923-1929 dönemi ekonomi politikaları ile 1929-1938 dönemi ekonomi politikaları ve bu dönemdeki uygulamalar ele alınmaya çalışılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 30 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın