Avusturya’daki Genel Seçim Sonuçları Ve Muhtemel Koalisyon Hükümeti Üzerine Tespitler – Alpay Hekimler


Avusturya her ne kadar nüfus ve yüz ölçümü bakımından Avrupa Birliği’nin nispeten küçük bir üyesi olsa da birliğin politikalarının şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi konusunda oldukça etkin bir konuma sahiptir. Bu bakımdan da Avusturya ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ülkede meydana gelen gelişmelerin her boyutuyla incelenip analiz edilmesi kanaatimizce ayrı bir önem taşımaktadır. Tarihsel olarak Türkiye – Avusturya arasında kurulmuş olan yakın ilişkiler, son dönemdeki gerginliklere bağlı olarak ticari ve ekonomik hayatı olumsuz etkilemiş olsa da bu kısa vadeli dalgalanmaları bir kenara bırakacak olursak, dış ticaret hacminin ve doğrudan yatırımların yıllar itibariyle önemli oranda artış gösterdiğini izlemekteyiz. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu’nun Eylül 2017 tarihli verilerine göre, Türkiye’de halen farklı sektörlerde 873 Avusturyalı şirket faaliyet göstermektedir. Bu verilere göre Avusturya, Türkiye’de doğrudan yatırımda bulunan şirketler içerisinde sekizinci sırada yer almaktadır.2 Yapılan araştırmalar ve gözlemlerimiz iki ülke arasında ticari ilişkilerin çok daha ileri boyutlara taşınabileceğini göstermektedir. Ancak bunun önkoşulu şüphesiz olarak siyasi gerginliklere son verilmesinden geçmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 85
Sayfa Aralığı: 30 - 34

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın