Aynadaki Suretimiz: “Oblomov – B. Ali Eşiyok


İ lya Oblomov’un hikayesi serfliğin kaldırılmak üzere olduğu bir dönemde Rus aristokrasisinin hikayesini anlatmaktadır. Serfliğin kaldırılması ve kırsal kesimin pazara açılması sınırlı düzeyde de olsa kapitalizmin gelişmesine uygun koşulları yaratmış, 1870’lerde hızlı yürütülen demiryolu yapımı, iç pazarın entegrasyonunu sağlamıştır. Başka bir anlatımla, Oblomov XIX. yüzyılınbir ürünüdür. XIX.yüzyılın ortalarında (1859 yılında) Oblomov ilk kez yayınlandığında, feodalizmi içinde barındıran bir Rusya söz konusudur. Gonçerov’un büyük bir ustalıkla yarattığı Oblomov tipolojisi, Oblomovka köyünün efendisi olan bir derebeyidir. Hayatı hep izleyen, olayların dışında kalmayı bir kişilik haline getirmiş olan Oblomov, feodalizmin çözülmesi ile birlikte, ayaklarının altındaki topraklar kayar ve tasfiye olur

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 48
Sayfa Aralığı: 91 - 97

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın