Beşeri Sermaye, Sosyal Sermaye Ve Kalkınma – Yunus Emre Karaman


Günümüz devletlerinin en öncelikli amaçlarından biri ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamaktır. Vatandaşlarının daha yüksek bir hayat standardı edinebilmeleri açısından ülkelerin kaynaklarının etkin şekilde kullanılması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk çerçevesinde ülke kaynakları sadece fiziki, maddesel faktörlerden ibaret kabul edilirse, günümüz dünyası için bu şüphesiz ki yetersiz kalacaktır. Klasik İktisadi görüş doğrultusunda üretim faktörlerini sadece somut olan sermaye malları, toprak, işgücü ve girişimciden ibaret saymak; günümüz kalkınmış kabul edilen ülkelerin bu güçlerini nasıl elde ettiğini anlamada yeterince açıklayıcı olamayacaktır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 84 - 87

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın