Bilgi Toplumuna Doğru Yol Alırken, Kent Yöneticileri Ve Kent Plancıları Olarak Komünite Kavramını Yeniden Düşünmemiz Ve Ona Yeni İşlevler Yüklememiz Gerekiyor – İlhan Tekeli


Dünyada ve Türkiye’de komünite kavramının, bilgi toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde daha üst bir ölçek için yeniden tanımlanması ve bu yeni ölçek için anlamlandırılması gerekmektedir. Günümüze kadar komüniteye hâkim bakış açısı köy ve “komşuluk birimi” (neigbourhood) üzerinden temellendirilmişti. Dış etkilerden yalıtılmış, daha geniş bir dünyaya ilişkisel olarak gömülmemişti. Yerel olarak inşa edilmişti. Mekânsal ve morfolojik olarak temellendirilmişti. Dolayısıyla büyük ölçüde sabitti. Komünite kavramının küçük ölçekler için, ona duygusal bağlar yükleyerek kullanılması daha üst ölçekte bir komünite kavramının gelişmesini zorlaştırıyordu. Bu zorluklardan biri, yirminci yüzyılın ilk dönemlerinde, şehir sosyolojisi gelişirken Tönnies, sanayi toplumunun yerleşme yapısını betimlerken, temel kavramlar olarak köy ve kenti, karşıt iki kavram çiftini kullanmıştı. Bunları “gemeinshaft” ve “gesellshaft” olarak adlandırdığı iki ayrı toplum olarak görüyordu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 100
Sayfa Aralığı: 39 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 İzmir doğumlu, şehir ve bölge plancı ve sosyal bilimcidir. 1964 yılından beri planlama kuramı, göç coğrafyası, makro coğrafya, Türkiye’deki yerel yönetim tarihi ve ideolojisi, Türkiye’nin kentleşme deneyimi ve toplumsal sonuçları, Türkiye’nin modernleşme tarihi, Cumhuriyetin ekonomik politikaları, Türkiye’de siyasal davranışlar, STK’lar, demokrasi vb. konularda yayınlanmış 111 kitabı ve çok sayıda bilimsel yazısı vardır. Çok sayıdaki ödülleri arasında TÜBİTAK Hizmet, Sakıp Sabancı ve Vehbi Koç Ödülleri sahibidir.

Bir cevap yazın