Bilim, Teknoloji Ve Yenilik Politikalarında Gelişen Akımların Neresindeyiz? – İbrahim Semih Akçomak


Dijitalleşme, yapay zekâ, kuantum bilgi gibi teknolojik ilerlemeler dünyayı yeni bir teknolojik dönüşüme taşırken, Türkiye, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmekte zorlanan, yüksek teknolojili ürün ve hizmet ihracatı yapamayan ve teknolojik bilgi üretme yeteneğini geliştirmekte zorlanan bir ülke görüntüsü veriyor. Bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikaları, iktisat ve özellikle eğitim politikaları ile eşgüdümlü olarak Türkiye’nin teknolojik dönüşümde rol oynamasını sağlayabilir ya da en azından Türkiye’yi bu dönüşüme hazırlayabilir. “Nasıl bir BTY politikası tasarlamalıyız?” sorusu beraberinde üç soru daha getiriyor. BTY politikaları hangi iktisadi temellere dayanıyor? BTY politikaları son dönemde nasıl değişiyor? Türkiye bu değişimin neresinde?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 100
Sayfa Aralığı: 63 - 67

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimin ODTÜ İktisat bölümünde tamamlayan Dr. İbrahim Semih Akçomak, doktora çalışmasını sosyal sermaye, yenilik ve ekonomik büyüme üzerine 2009 yılında Maastricht Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Hollanda Planlama Teşkilatı’nda (Centraal PlanBureau) Uluslararası İktisat bölümünde iki yıl süreyle görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD’de öğretim üyesi olarak görev yapan Akçomak’ın Economic Journal, European Economic Review ve Regional Science and Urban Economics gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. AB Çerçeve Programları projeleri başta olmak üzere uluslararası ve ulusal pek çok projede görev almış; 20'den fazla SSCI dergisinin hakemliğini yapmıştır. Akçomak aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) müdürlüğü görevini yürütmektedir. Akçomak, 2014-2018 yılları arasında Uluslararası Schumpeter Cemiyeti’nde (International Schumpeter Society) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Bir cevap yazın