Bilimde Yöntem -I – Kadri Yamaç


Yirminci yüzyıl bir yandan ideolojiler, dünya savaşları, soğuk savaş gibi önemli olgu ve olayların bir yandan da bilim dünyasında önemli buluşların gerçekleştiği ve kuramsal tartışmaların yaşandığı bir dönem oldu. Bir tarafta Einstein’ın görelilik kuramı Newton’un mekanik yasalarına darbe vuruyor, diğer yanda quantum fiziği kafaları karıştırıyordu. Bilim felsefesi alanında da Viyana Çevresi ve mantıksal pozitivizm, yanlışlamacılık ve eleştirel akılcılığı ile Karl Popper ve bilimsel devrimlerin yapısına dair farklı görüşleriyle Thomas Kuhn gibi kişiler ve akımlar bilim felsefesinde ateşli tartışmalara öncülük ettiler.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 4
Sayfa Aralığı: 28 - 36

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın