Bir Amerikan Tragedyası: Büyük Finansal Kriz – İnan Mutlu


“Onlar tarihi hurafelerle açıkladılar, biz hurafeleri tarihle açıklayacağız” der Marx. John Bellamy Foster ve Fred Magdoff da, Efil Yayınevi tarafından çok yakında Türkçeye kazandırılacak kitapları Büyük Finansal Kriz’de, özellikle 1980 sonrası iktisat derslerinde tarihsel ve toplumsal bağlarından koparılarak tek doğruymuş gibi dikte edilen bütün liberal iktisat hurafelerini tarihin çöplüğüne gönderecek argümanları bize sunuyorlar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 88 - 92

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın