Bir Avrupa Öyküsü – Erinç Yeldan


Bir ekonomiler koalisyonu düşünün ki içeride serbestlik ve kuralsızlaştırma (deregulation) had safhada. Finans kurumları, kamu kuruluşları tarafından hemen herhang hiç bir denetime bağlı olmadan portföylerini seçebiliyor; risk algılaması tamamen kendilerine bırakılmış. Piyasanın “denetleyici derecelendirme kurumları” riskli ülke, banka, finans kuruluşu, ya da şirketi “derecelendirerek” gereğinde cezalandırıyor, gereğinde onurlandırıyor. (Daha doğrusu öyle olduğuna herkes inandırılmış).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 24 - 28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın