Bir İşe Başlamak Bitirmenin Yarısıdır – Mert Can Duman


Amerika Birleşik Devletleri’nde, elinde yüksek miktarda yüksek riskli mortgage kredisi tutan Bear Stearns Yatırım Bankası 2008 Mart’ında iflas ettiğinde küresel krizin kapıda beklediği pek de öngörülmüyordu. Ancak 15 Eylül günü 613 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek iflas eden Lehman Brothers, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük iflası olarak tarihe geçerken bir yandan da neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alacağı o zamanlar pek de öngörülmeyen bir krizin ilk kıvılcımı oluyordu. Amerika kıtasında kalması beklenen krizin, Uzakdoğu ülkelerinde yaşanan bir deprem sonrası yaklaşık 800 km/ saat hızla ilerleyen tsunamiler misali Avrupa kıtasına ulaşması çok da uzun sürmemişti. Avrupa’da da banka iflasları görülmeye başlamış, bunun yanında ülkelerin mali durumlarının pek de o ülkelerin istatistik kurumlarının yayınladıkları şekilde olmadığı anlaşılmaya başlamıştı. Dolayısıyla, ABD’deki kriz daha çok finansal bir kriz olarak gözükse de Avrupa’daki görüntüsü finansal sistemin yanında mali disiplinde de sorunlar yaşandığının göstergesiydi. O günlerden bugüne beş yıl geçti ve ülkeler neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan bu küresel krizden toparlanma sürecini yeni yeni gerçekleştirmeye başladılar. Keskin düşen büyüme oranları, ticaret hacimleri, borsa endeksleri ancak krizden önceki hallerine ulaşabilmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 39
Sayfa Aralığı: 83 - 91

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın