Bir Reform Önerisi: Ortaöğretim Düzeyindeki Alman Mesleki Eğitim Sisteminin Türkiye’ye Uygulanması – Baki Eren


Türk mesleki eğitim sisteminde yaygın meslek eğitimi ve mesleki okul sistemi olmak üzere 2 temel uygulama vardır. Halk eğitim merkezlerini, açık öğretimi, çıraklık eğitimini, mesleki eğitim merkezlerini ve özel kursları içeren yaygın eğitim kurumları, sayılarının ve kapasitelerinin artmasıyla, merkezi hükümet dışında belediyeler gibi özerk ve mahalli idarelerinin artan desteğiyle ve giderek artan kursiyer/öğrenci sayısıyla etkinliliğini son yıllarda arttırmıştır. Halk eğitim merkezleri ile verilen meslek kursları örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişileri iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla düzenlenmektedir (Ulusoy, 2004: 29- 33). Bu kurslardan yaklaşık 1 milyon kursiyer/öğrenci mezun olmaktadır. Ayrıca, açıköğretimden yaklaşık 500 bin öğrenci ve özel öğretim yaklaşık 3.2 milyon kursiyer/öğrenci mezun olmaktadır Buna göre senede ortalama 5 milyon kursiyer/öğrenci yaygın eğitimden geçerek belli bir alanda eğitim görmekte ya da uzmanlaşmaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı, 2010).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 12
Sayfa Aralığı: 94 - 106

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın