Bir Röportaj: Enflasyonda Yaşanan Artıştan Refaha – Korkut Boratav


Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Türkiye’nin duayen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav’la enflasyon üzerine spesifik bir röportaj gerçekleştirdi.

Büşra Akkaya: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2001 yılından bu yana kullandığı para politikası çıpası enflasyondur. Bu çıpa, ekonomik faaliyetlerin düzenlilik içinde sürüp gitmesi ve uzun dönemde dengeye varabilmesi için alınan kararlarda etkilidir ve etrafında şekillenecek olan süreç ekonomik faaliyetlerin ve fiyatlar genel seviyesinin nasıl bir görünüme kavuşacağını resmeder. 2011 yılından itibaren her yıl hedeflenen enflasyonun gerçekleşmemesi, beraberinde Türkiye ekonomisinde sorunları getirmiştir. Bu sorunlarla birlikte gözlemlenen toplumsal huzursuzluk dikkat çekmektedir.

Röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Merkez Bankası’nın amacı olan fiyat istikrarından başlayalım. Fiyatlar genel seviyesinde yaşanan sürekli artış refah göstergesi olarak ele alınabilir mi?

Korkut Boratav: Bir tespit yaparak başlayayım. Enflasyon tek başına bir refah göstergesi değildir. Temel refah göstergeleri büyüme, yani gelir düzeyinin artması ve bölüşüm, yani gelirin paylaşımıdır. Bunlara, dış bağımsızlık da eklenebilir; bu kavram değer yargılarıyla iç-içe girmiştir; Türkiye için de önem taşır. Ülkelerin tarihsel deneyimlerinden beslenen milliyetçi boyutlar içerebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 132
Sayfa Aralığı: 104-109

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1960 yılında tamamladığı Maliye Teorisi yüksek lisans eğitimi sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1964'te, aynı fakültede, iktisat doktorasını tamamladı. 1964 ile 1966 yılları arasında Cambridge Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1972'de doçent oldu. 1974'te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde danışmanlık yaptı. 1980'de Ankara Üniversitesi Senato'sunca profesörlüğe yükseltildi. 1983'te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1402 sayılı yasaya göre üniversitedeki görevine son verildi. 1984-1986'da Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönen Boratav, bu okuldan 2002'de emekli oldu. Boratav, 1997 yılında TÜBA Hizmet Ödülü aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Tarih Vakfı, Korkut Boratav'a sevgi ve saygılarını sunmak üzere 14 Aralık 2005 tarihinde "70. Yaşında Korkut Boratav’a Saygı" toplantısı düzenledi. Boratav'ın araştırma alanları: Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, Gelişme İktisadı, Türkiye Ekonomisi'dir. Halkbilimci Pertev Naili Boratav'ın oğlu olan Korkut Boratav, üç çocuk babasıdır.

Bir cevap yazın