Bölgesel Kalkınma Ve Bir Model Önerisi – Bayram Ali Eşiyok


Ülkemizin yaşadığı en temel sorunların başında bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunlar gelmektedir. Geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar başarılı olamamış, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları artarak birçok sosyo- ekonomik soruna kaynaklık etmiştir. Başka bir ifadeyle, geçmiş yıllarda bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik olarak uygulamaya konan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), bölgesel teşvikler ve kamu alt-yapı yatırımlarına dayalı politika araçları etkin sonuçlar doğurmamış, bölgelerarası eşitsizlikler artarak devam etmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 70
Sayfa Aralığı: 44 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın