Bretton Woods’un 70. Yılında: Tarihin Sonu – Erinç Yeldan


Bu ayki yazımda 2014’ün bu son günlerinde anmadan geçemeyeceğimiz bir yıldönümünü siz değerli İktisat ve Toplum Dergisi okuyucularının dikkatine sunmak istiyorum: Bretton Woods Para Konferansının 70. yıldönümü. Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı sonrasında küresel ekonominin yeniden yapılandırılmasını sağlamak amacıyla 1944 yılında kırk dört ülkeden (Türkiye dahil) delegeler ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kentinde bir araya gelmişlerdi. Ana sorunsalı 1930 Buhranı ve dünya savaşları sonucunda artık çökmüş olan dünya para sisteminin yeniden inşası olan Bretton Woods sistemi iki ana unsur üzerine kurgulanmıştı: İlki ABD’nin mutlak teknolojik üstünlüğünü sağlayan montaj hattı teknolojisi (Fordizm); ikincisi ise finansal sermayenin ulusal sınırlar içerisinde denetlenmesi. Bu unsurlardan birincisi yüksek üretkenliğe dayalı üretim artışlarını sosyal refah devleti kurumları aracılığıyla geniş talep yaratan orta sınıflar ile paylaşıyor; ikincisi ise tasarruf fonlarının spekülatif kumar masaları yerine sanayide ve istihdamın arttırılmasını destekleyen sabit sermaye yatırımlarına yönlendirilmesini amaçlıyordu

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 51
Sayfa Aralığı: 9 - 15

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın