Büyük Durgunluğun Öğrettikleri – Erinç Yeldan


Küresel ekonomi 2007 Ağustos’undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi öncelikle finans, daha sonra ise mal ticareti piyasalarını etkilediği için çoğunlukla “küresel finans krizi” olarak betimlenmekte. Oysa, mevcut küresel krizin yapısal kökenlerini sadece finans piyasalarının teknik hatalarına veya finansal sistemin “eksikliklerine” bağlanması kanımca yanıltıcı ve eksik bir değerlendirme olacaktır. Mevcut kriz, kuşkusuz, finans sisteminin küresel ekonomi üzerindeki önlenemez hegemonyası ile yakından ilişkilidir. Ancak söz konusu hegemonya sadece “finans” kesimi için değil, küresel kapitalizmin reel sektörleri ve giderek bütünü açısından da bir müdahaleyi “gerekli” kılmaktadır. Dolayısıyla 2007’den bu yana yaygınlaşarak derinleşen ve büyük durgunluk (great recession) diye anılmaya başlayan kriz sürecinin ardında yatan etkenler sadece finansal aktivitelerin niteliklerinde değil, kapitalizmin 20. yüzyılın ikinci yarısındaki birikim rejiminin topyekün özelliklerine -ve bu arada iktisat biliminin öğretilerine- dayanmaktadır. Bu yazının konusunu da özellikle bu son değinilen nokta oluşturmaktadır: küresel durgunluğun iktisat bilimi ve öğretisi açısından getirdikleri ve (götürdükleri)…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 1
Sayfa Aralığı: 16 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın