Çin’in Algoritmik İktidarı Ve İdeal Yurttaş – Gökçe Özsu


Dijital insani bilimlerin kurucu-ontolojik sorusu olarak kabul edebileceğimiz “Büyük veri ile ne yapılacak?” sorusunu, kapsamı ve bağlamı gittikçe genişleyen bir şekilde, sosyal ve beşeri bilimlerin klişesi olarak görebiliriz. Zira “4. Endüstri Devrimi’nin ulus-aşırı şirketlere yüklediği misyonlar, ülkelerin ekonomik girdileri ve hatta ulus-devletlerin akıbeti açısından ele alınabilir. Ancak, batı ülkelerindeki kamuoyunun son ABD seçimlerinin ardından sosyal medya platformlarına yönelik daha eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştığı, sosyal medyada yayılan haberlere şüpheyle yaklaşma eğiliminin ortaya çıktığı bir ortamda, Çin’in yüksek teknolojiye, yapay zekaya, nesnelerin internetine, bulut bilişime ve benzeri atılımlara, yani genel olarak platform kapitalizmine yaptığı yatırımlar ve uygulamalar söz konusu olduğu zaman bu şüphe distopik bir hal alıyor. Diğer taraftan da, Çin’in merkezi yönetim kurumlarıyla vatandaşlarının kişisel verilerini toplama biçimi ve iktidarının meşruiyetini buradan sağlaması, içerisinde medya politikalarını da barındıran 4. Endüstri Devrimi’ni ideolojik perspektife çekiyor. Bu makalede de, Çin’in vatandaşlarından topladığı kişisel veriler üzerinden kurduğu data iktidarına yönelik kavramsal tartışma kurmayı amaçlıyorum.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 88
Sayfa Aralığı: 84 - 88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın