Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Maliyeti – Aslı Özpolat, Ferda Nakıpoğlu Özsoy


Kadın çalışmaları yazınında cinsiyet ve cinsiyet eşitsizliği ile ilgili geniş bir tartışma alanı mevcut. Bu tartışmalar felsefe, sosyoloji, antropoloji ve ekonomi gibi sosyal bilimlerin hemen hemen her disiplininde yer almakta. Bu disiplinlerin cevap aradığı ve birçoğunda hâlâ cevap ya da çözüm bulunamayan sorular ve sorunlar yer alıyor. Bu sorular ya da sorunlar arasında en temelinin “Kadın ve erkek olmak nedir?” sorusu olduğu belirtilebilir, çünkü cinsiyetler biyolojik temelin dışında farklı farklı konumlandırılmakta ve bu konumlandırma sosyal, ekonomik ve kültürel olarak cinsiyete yönelik tek taraflı bir olumlama ya da olumsuzlama içerebilmektedir. Peki, biyolojik temelin dışında kadın ve erkek olmayı belirleyen sosyo-kültürel faktörler nelerdir? Kadın ve erkeğin toplumsal olarak yer aldığı alanlar nasıl değişmekte ve patriarkal faktörlerin etkisi ile kadının toplumsal kaderi nasıl şekillenmektedir? Kadın, işgücü piyasasında nasıl yer almaktadır ya da yer alamamaktadır? Daha da çoğaltılması mümkün olan bu soruların cevapları da artırılabilir ve toplumlara, ideolojilere, kültürlere, hatta ekonomik yöntemlere göre değişebilir. Bu aşamada varlığı ya da içeriği cinsiyet kavramı gibi halen tartışılan bir ideoloji devreye giriyor: Feminizm.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 89
Sayfa Aralığı: 52 - 60