Cinsiyet Ve Ekonomik Kararlar: Hindistan Ve Türkiye’deki Deneylerden Sonuçlar – Seda Ertaç


Cinsiyetin ekonomik kararları ve bireylerin ekonomik durumlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinen bir gerçektir. İşyerlerine bakıldığında, üst düzey pozisyonlarda kadın ve erkek dağılımının eşit olmadığı görülmekte; buna benzer şekilde, eğitim hayatı içinde belli tip akademik programları (örneğin fen bilimleri) ve buna bağlı olarak belli tip meslekleri kız öğrencilerin erkeklerden daha az seçtiği gözlenmektedir. Liderlik pozisyonlarında da kadınlar daha az yer almaktadırlar: örneğin Türkiye’de öğretmenliğin kadınların oldukça fazla yer aldığı bir meslek olmasına rağmen okul müdürlerinin çok az bir bölümü kadındır. Ayrıca, çalışma ekonomisi uzmanları, erkeklerin aynı işlerde kadınlardan daha fazla kazandıkları önemli bir cinsiyetmaaş farkını belgelemişlerdir. Kadınların işyerlerinde yüksek kariyer pozisyonlarına ulaşmalarındaki zorluğu betimlemek için “cam tavan” benzetmesi sıklıkla kullanılmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 10
Sayfa Aralığı: 74 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın