Coğrafi İşaretler: Kırsal Kalkınmanın Vazgeçilmez Aracı – Mehmet Zanbak, Selim Çağatay


Uzun yıllardır birçok farklı coğrafyada günlük yaşamın bir parçası haline gelen ve “geleneksel ürünler”, “yerel ürünler”, “tipik ürünler” ve “coğrafi işaretli ürünler” olarak tanımlanabilen özel ürün grupları, son yıllarda değişik açılardan iktisadi değer yaratma potansiyelleri ile dikkat çekmektedir (Tregear, 2001). Geniş bir pazar potansiyeline sahip bu ürün grupları, artan rekabeti de beraberinde getirmekte ve geleneksel özellikli ürünler Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından; “geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilen veya geleneksel bir terkip ya da doğrudan doğruya geleneksel bir üretim biçimi ile karakterize edilen, yahut doğrudan geleneksel bir üretim biçimine dayanmamakla birlikte, böyle bir üretim tarzını yansıtan işlemlerden geçirilmiş olması nedeniyle aynı kategorideki benzer ürünlerden açıkça ayrılabilen ürün” olarak tanımlanmaktadır (Türk Patent, 2018). Belirli bir kültür mirası olan yöresel ürünler, belirli bir bölgeye ait özellikleri içermeleri yönü ile spesifik ürünler arasında değerlendirilmekte ve bunun yanında yöreye özgü hammadde kaynakları ile geleneksel bir üretim sürecinden geçerek ayırt edici özelliklerini de kazanmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 90
Sayfa Aralığı: 19 - 33

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Selim Çağatay, 1966 Ankara doğumludur. ODTÜ Ekonomi Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecesini tamamlamış, Yeni Zelanda-Lincoln Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doktora derecesini almıştır. ... Halen Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.

Bir cevap yazın