Cumhuriyet Ekonomisinin Büyüme Hikâyesi – Bayram Ali Eşiyok


Ekonomik büyüme, ekonomik başarımı gösteren en temel göstergelerin başında gelir. Çalışmada Cumhuriyet ekonomisinin büyüme başarımını, yeknesak olmayan, iktisadi dönemler bağlamında inceleyeceğiz. İktisadi dönemleştirme olası iktisat politikalarının seçimine ilişkin çıkarımlara imkân verdiği için yeknesak dönemleştirmeye göre daha elverişlidir.1 Şöyle de denebilir: Belli aralıklarla (beşer ya da onar yıllık) aritmetik ortalamalara dayalı olarak hesaplanan büyüme oranları, iktisat politikalarının niteliğini göstermediği için iktisat politikası tasarımlarına ilişkin sonuçlar üretmez. Buna karşın, iktisadi dönemlere göre yapılan analizler iktisat politikalarının başarımlarına ilişkin sonuçlar ortaya koyar, olası iktisat politikalarının oluşumuna ilişkin sağlam kanıtlar sunar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 96
Sayfa Aralığı: 65 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın