Dağılmayan Gelir – Bayram Ali Eşiyok


Ana akım iktisadın, gelir dağılımını ölçmede kullandığı temel göstergelerin başında Gini katsayısı gelir. Lorenz eğrisi ya da Gini katsayısı bölüşüm sorununu sınıflar üstü teknik bir olguymuş gibi sunar. Yüzde dilimler şeklinde sunulan gelir dağılımı istatistiklerinin içerisinde barındırdığı sorunlar (Örneğin, bu yüzde gruplar hangi sınıflardan, tabakalardan oluşmaktadır?) bir yana, Türkiye’de tutarlı Gini katsayılarına erişmenin önünde de güçlükler söz konusu… Başka bir ifadeyle, Gini katsayısı hesaplanırken kullanılan örneklem ve yöntem farklılıkları yıllar arasında sağlıklı bir karşılaştırmaya imkân vermiyor. Tablo 1 ve Grafik 1, TÜİK’in hesapladığı Gini katsayılarını 2005-2016 yılları arası için gösteriyor. 2005 yılında 0.380 olan Gini katsayısı 2006 yılında 0.430’a yükselmiş. Gelir dağılımı bozulmuş.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 98
Sayfa Aralığı: 91 - 101

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın