Davranışsal İktisat(çılar) Ne Yapar? Bir Pazarlık Modeli Örneği – Emin Karagözoğlu, Kerim Keskin


Kuramsal literatürün öngördükleri ile gündelik hayattaki veya deneysel çalışmalardaki gözlemler arasındaki farklılıkların giderilebilmesi, etkin olmayan pazarlık süreçlerinin arkasında hangi faktörlerin olduğunun anlaşılması ve çözümler üretilmesinde, daha gerçekçi psikolojik/bilişsel ögeler içeren davranışsal iktisat modelleri kullanılabilir.

Davranışsal İktisat(çılar) Ne Yapar?

Davranışsal iktisat alanında yapılan çalışmalar, yarım asra yakındır var olmakla birlikte, özellikle son yıllarda akademik camia dışında da yaygın olarak bilinir hale geldi. Tabii ki, bu artan popülaritede Daniel Kahneman ve Richard Thaler’in davranışsal iktisat alanındaki çalışmalarıyla aldıkları Nobel ödülleri ile yine davranışsal iktisattan bağımsız olarak ele alınmaması gereken deneysel iktisat alanındaki çalışmalarıyla Vernon Smith, Elinor Ostrom, Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’in aldıkları Nobel ödüllerinin katkısı büyük. Bunun yanında, ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkede sayıları her yıl artan ve merkezi idare dışında artık yerel idarelerde de kendine yer bulmaya başlayan davranışsal kamu politikası birimlerinin etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Sonuç olarak “davranışsal iktisat”, “davranışsal devrim”, “dürtme”, “seçim mimarisi”, “davranışsal kamu politikası” sözcükleri artan sıklıkla ve birçok mecrada karşımıza çıkar oldu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 128
Sayfa Aralığı: 12-21

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın