Değişen Koşullarda Enflasyon Hedeflemesinin Evrimi – Erdal Özmen


I. Giriş

1990 yılında Y. Zelanda tarafından uygulanmaya başlananan enflasyon hedeflemesi (EH) politika rejimi, yaklaşık otuz yıl sonra, çok sayıda gelişmiş (GE) ve yükselen piyasa veya gelişmekte olan ekonomileride (YGE) uygulanmayı sürdürmektedir. EH rejimi, sadece para politikası kuralında değil, bu kuralın başarıyla uygulanması için, açıklık ve şeffaflığa yönelik çok önemli kurumsal yeniliklere de yol açmıştır. EH rejiminin yaygınlaşması, daha önce uygulanan ve yaygın sistematik başarısızlığı sonucunda terkedilen para hedeflemesi odaklı monetarist yaklaşımın da yerini Yeni Keynesyen model ve uygulamalara bırakmasına neden olmuştur. 2008-2009 Küresel Finansal Kriz sonrasında, birçok merkez bankası, standart politika hedefinin yanı sıra finansal istikrar hedefiyle de yükümlü bırakılmışlardır. Son dönemde, hedeften düşük enflasyon ve potansiyel düzeylerinin altında kalan reel gelir/istihdam gelişmeleri karşısında, özellikle gelişmiş ekonomiler (GE) merkez bankaları sıfıra yakın politika faiz oranları (sıfır faiz alt sınırı) uygulamaya başlamıştır. Bunun da yetersiz kalması nedeniyle, GE merkez bankaları miktarsal kolaylaştırma (quantitative easing) vb. politikalarını da uygulamıştır. COVID-19 pandemisi sonrasında, negatif büyüme ve hedefin çok altındaki enflasyon rakamları karşısında, YGE merkez bankaları da benzer politikaları uygulamaya başlamıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 127
Sayfa Aralığı: 20-28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Eğitim: - Doktora: The University of Manchester, Economics - Yüksek Lisans: Middle East Technical University, Economics - Lisans: Middle East Technical University, Economics Araştırma Alanları: - International Macroeconomics and Finance - Monetary Theory and Policy - Applied Econometrics

Bir cevap yazın