Demokrasi Ve Ekonomi – Mahmut Arslan


Ekonomi ve çalışma hayatı gündeminde bir ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi ile demokratikleşme seviyeleri arasındaki ilişki sıklıkla tartışılan konulardır. Bildiğiniz gibi, 19. yüzyıl sonlarında başlayan milliyetçilik akımları, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi önemli devletlerden, yeni ulus devletleri türemesine neden olmuştu. Özellikle, Birinci Dünya Savaşı sonunda birçok devletin yıkılmasıyla yeni devletler ortaya çıktı. Bu devletler esasında demokrasi ile güçlendirilen devletler değildi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 111
Sayfa Aralığı: 59 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın