Devlet Ve Piyasa: Regülasyon Ekonomisine Giriş – K. Ali Akkemik


Devlet, ekonomiye ve insanların günlük hayatlarına çeşitli şekillerde müdahale etmektedir. İktisat yazınında, devletin büyüklüğünün ne olması gerektiği ve devletin ekonomik faaliyetler ve ekonomide karar alma mekanizmasındaki rolü üzerine derin tartışmalar yapılmıştır. Gelişmiş liberal ekonomilerde dahi, devlet regülasyon ile varlığını hissettirmektedir. Regülasyon ekonomisi konusundaki etkili yazarlardan biri olan Fuat Oğuz tarafından yazılan ve Devlet ve Piyasa: Regülasyon Ekonomisine Giriş başlığını taşıyan kitap, devletin ekonomiye regülasyon (düzenlemeler) yoluyla nasıl müdahale ettiğini tartışmakta ve Türkiye’den örneklerle konuyu incelemektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 14
Sayfa Aralığı: 82 - 86

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın