Devletin Medyasından, Medyanın Devletine: Cahildim, Medyanın Rengine Kandım! – İsa Bucak


Medya, bireylerin iktisadi kararlarını şekillendiren ve toplumun ekonomik olaylara bakış açısını değiştiren kitlesel bir araç olarak göze çarpmaktadır. Kitle iletişim araçları, 19. yy’ın sonlarında okuryazarlığın kitleler arasında yaygınlaşması ve popüler basın anlayışı ile beraber siyasi anlam kazanmıştır. Günümüzde medyada birincil aracı olarak görülen televizyon, toplumdaki algının yeniden üretimini, dönüşümünü şekillendirip yöneten, kontrol altında tutan ve daha da ileriye giderek yargılayıp infaz eden bir iktidar aracı haline gelmiştir. Bunun yanı sıra geniş ve heterojen kitle yapısına sahip medya, halka mesajlar ve simgeler ileterek toplumda yeni dengenin oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçlarının etkin ve etkili araçlarından olan medya; 3Y’den (yasama, yürütme ve yargı) sonra ‘‘dördüncü güç1 ” 4Y olarak kabul edilmektedir. Önemli bir toplumsal güç olarak atfedilen bu dördüncü güç birey, toplum ve kültür üçlüsü üzerinde etkin bir egemen role sahiptir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 86
Sayfa Aralığı: 83 - 88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın