Dijital Dönüşüm Sürecinde Eğitim Ve Öğrenme – Tarkan Gürbüz


Tarih boyunca teknolojik, toplumsal ve ekonomik değişimlerin bileşik etkisi ile dünyada köklü değişimler yaşanmıştır. “Bilgi Çağı” ya da “Dijital Çağ” olarak adlandırılan bu yüzyılda, bilişim teknolojilerinin internet ile birlikte hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla başlayan dijitalleşme süreci değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecine zemin hazırlamıştır. Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde, “Endüstri 4.0”, “Toplum 5.0” veya ülkemizde de olduğu gibi çoğunlukla “Dijital Dönüşüm” olarak da adlandırılan Dördüncü Endüstri Devrimi, iş yapma biçimlerimizi tümden değiştirerek her alanda dönüşüm sürecini başlatmıştır. İngilizce “Disruptive Technology”, Türkçe olarak da “Yıkıcı Teknolojiler” olarak adlandırılan üç boyutlu yazıcılar, mobil cihazlar, nesnelerin interneti (IoT), robot ve bulut teknolojileri gibi hızlı bir şekilde kendinden önceki teknolojilerin yerini alarak her alanda hızla yayılmaya başlayan teknolojiler ve gelişmeler bu dönüşüm sürecini oldukça hızlandırmıştır. Bu süreç yeni endüstri dalları doğurmaya devam ederken mevcut endüstri dallarında da yeni faaliyet alanları yaratmaktadır. Tüm iş ve ilişkilerin dijital ortamda yeniden tanımlandığı dijital dönüşüm ile tüm sektörler değişime uğramaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 71 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın