Dijital Kültür Ortamlarında Haber Üretim Süreçlerinin Dönüşümü – Şerife Öztürk


Yazının icadından matbaanın bulunmasına, telefonun icadından bilgisayara kadar tüm araçlar günümüz dijital kültür ortamlarının çekirdeğini oluşturmaktadır. Araçlar geliştikçe ve dönüştükçe, mesajların içeriğini etkilemektedir. Araçların mesajlar üzerindeki rolü, McLuhan’ın “Araç, mesajdır.” görüşünde karşılık bulmaktadır. Web 1.0 olarak tanımlanan internetin 19. yüzyılda toplumsal hayatta yerini bulması, dijital kültür ortamlarının başlangıcı olmuş ve bu teknoloji ile alanlar hızla dönüşmeye başlamıştır. Bu dönemde kurum veya kişilerin internet sayfaları, e-postalar, chat odaları ilgi görmüş ve Web 2.0 ortamlarının temelini oluşturmuştur. Web 2.0 tabanlı uygulamalara dayanan dijital kültür ortamlarıyla birlikte, gazetecilik alanında haber üretim süreçleri ve dolayısıyla da gazetecinin kimliği dönüşmüştür. Bu dönüşümde, gazetecinin teknolojik becerileri ile dijital kültür ortamlarının etkileşim, multimedya, kullanıcı türevli içerik, hipermetin, yayılım, dijitallik, mevcudiyet hissi özellikleri rol oynamıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 89
Sayfa Aralığı: 89 - 97

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın