Dinlerin Faize Bakışı – Fatih Vural


Tanah, Tevrat ve Zebur’u kapsayan, Hristiyan ve Yahudilerce kutsal sayılan bir kitap. Eldeki mevcut en eski Antik Yunanca çevirisine Septuaginta deniyor. M.Ö.200-300 arasına tarihlendiriliyor. Burada faiz için kullanılan kelime tokos (τόκος).James Strong, kelimenin İbranice tawek (תּךו‘(ten dönüşmüş olduğunu yazmış. O yazdıysa doğrudur. “Eziyet, baskı, boyunduruk anlamına gelir” demiş. Septuaginta’dan daha eski olan Tevrat (Torah, Pentateuk) ise faiz için iki farklı kelime kullanmış. İlki neşek (ךשנ” ,(ısırılmış” anlamına geliyor. Diğeri de tarbit (תוברת ,(günümüz İbranicesi’nde ribbit (תיביר (olmuş. “Çoğalma” anlamına geliyor (1). Arapça’daki riba (ابر (ile aynı kökten geliyor olmalı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 52
Sayfa Aralığı: 85 - 93

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın