Dışa Açık Küçük Bir Ekonomide Toplam Talep Ve Faiz İlişiklisi – Bora Süslü


Merkez bankasının finansal piyasalarda istikrarı sağlamak için hem kısa hem de uzun vadede faiz oranında istikrar sağlaması gerekmektedir. Çünkü faiz oranlarındaki dalgalanmalar varlık fiyatlarında büyük dalgalanmalara yol açar. Varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar ise bilançoların hem varlık tarafında hem de yükümlülük tarafında dalgalanmalara neden olur. Ayrıca varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar kümülatif bir şekilde reel sektördeki dalgalanmaları da beraberinde getirmektedir. Bu da toplam tüketim ile faiz arasındaki ilişkinin değişmesine neden olur. Faiz sadece bugünkü yatırım-tüketim kararını değil aynı zamanda gelecekteki yatırım-tüketim kararını da etkilediğinden, dönemler arası koordinasyonu sağlayan bir araç haline gelmiştir. Burada temel problem, gelişmekte olan ülkeler için kısa dönem faiz oranları merkez bankasının kontrolünde iken uzun dönem faiz oranlarının direkt merkez bankasının kontrolünde olmaması ve para ikamesinin varlığıdır. Dolayısıyla dışa açık küçük ekonomiler için döviz kurundaki dalgalanmalar da faiz enstrümanı kararını doğrudan etkilemektedir. Eğer kurdaki dalgalanmalar kalıcı ise, kurlar toplam talep kararını etkileyen temel değişken haline gelmekte; bu durumda merkez bankaları fiyat istikrarını sürdürmeye devam ederse, kısa vadeli faizler ile piyasa faizleri arasındaki ilişki zayıflamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 66
Sayfa Aralığı: 28 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın