Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ampirik Bir Değerlendirme – B. Ali Eşiyok


19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda doğrudan yabancı sermaye yatırımları (FDI) demiryolları, bankacılık, elektrik, su ve gaz gibi alt yapı ve bankacılık sektörlerinde yoğunlaşmıştı. Başka bir ifadeyle, 19. yüzyıldaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının esas işlevi, endüstri devrimi ile birlikte hızlanan sanayi sektörünün hammadde talebini karşılamaya ve mamul malların ihracatını gerçekleştirmeye yönelikti.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 46
Sayfa Aralığı: 17 - 33

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın