Doğu Asya Ülkelerinin Gelişmesini Açıklamaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar – Bayram Ali Eşiyok


Yeni Sanayileşen Ülkeler kategorisinde Doğu Asya ülkelerinin (birinci kuşak Asya “kaplanları” Güney Kore, Singapur, Hong Kong ve Tayvan başta olmak üzere) oldukça parlak bir ekonomik performans ortaya koyduğu, 1960’lı yılların başlarında birincil malların üretimine dayalı ekonomik yapılarında köklü dönüşümler gerçekleştirerek günümüzde bir çok açıdan gelişmiş merkez ülkeleri yakalamada önemli mesafeler kat ettikleri genellikle kabül edilmektedir. Doğu Asya ülkelerinin ekonomik kalkınmasında rol oynayan faktörlere ilişkin yapılan çözümlemelerde birçok öge üzerinde durulmaktadır. Bu ögeler, bölgeye özgün sosyo-kültürel yapı, dış yardımlar, soğuk savaş konjonktürü, piyasa ekonomisi ve kalkınmacı devlet gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 68 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın