Dünya Kadına Karşı:Antik Çağdan Günümüze Kadın Sorunsalı – Pürnur Uçar Özbirinci


Kadınların eşit haklar için sürdürdüğü arayış günümüz-de hala devam etmektedir. Ancak ataerkil sistem kendi otoritesini güvende tutmak için farklı yöntemlere başvurmaktadır. Kadının toplumda ikincil bir konumda olmasının sebebi erkeğin kadına duyduğu korkudur. Bu korkunun temeli antik çağlarda otorite sahibi olabilmek için anaerkil toplumları yok eden ataerkil sosyal yapılarının güç kay-gısındadır ve bu korkunun yansımaları günümüzde de etkisini göstermektedir. Makale de, ataerkil sistemin bu korkunun üstesinden gelmek için geliştirilen stratejiler tarihi bir çerçeve içinde incelenmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 78 - 88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın