Dünya Sanayi Coğrafyası Değişirken, Türkiye’nin Hal-İ Pür Melali – Bayram Ali Eşiyok


Metropol ülkelerin imalat sanayi katma değer paylarında gözlenen düşüş, bu ülkelerin hızlı teknolojik gelişmeleri sonucunda hizmetler sektörüne dayalı yeni bir evreye girdiklerini (hizmet sektörü yönlü büyüme-service-led growth) gösterirken, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı birçok çevre ülkesinde imalat sanayinin düşen katma değer payları sanayisizleşmeyi (de-industrialization) göstermektedir. Çin, Güney Kore ve kısmen Hindistan’ının imalat sanayi katma değer paylarında gözlenen artış ise uygulanan sanayi politikaları ve ulus-üstü şirketlerin bu ülkelere yönelik doğrudan dış yatırımları ile ilgilidir. Kuşkusuz, bu ülkelerin sanayileşme performanslarını sadece dış dinamikler ya da kapitalizmin yeni coğrafyaları sermaye birikiminin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırma arayışlarının bir sonucu olarak izah etmek eksik olur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 69
Sayfa Aralığı: 46 - 54

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın