Dünya Ve Türkiye Ekonomisinde 2017 Gerçekleşmeleri Ve 2018 Beklentileri – Uğur Eser


Neo-liberal kapitalist küreselleşmenin geride bıraktığımız yılda belki de en çok konuşulan konusu küresel işsizliğin ve yoksulluğun yaygınlaşması ve küresel gelir ve servetin sermaye sahipleri lehine dağılmasıyla zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapması oldu. 2018’de yükselen piyasalar denilen gelişmekte olan çevre ülkelerde bir büyüme temposu (yüzde 4,6) gerçekleşse de gelişmiş ülkelerde (yüzde 2,2) durgunluğun bir süre daha yaşanması bekleniyor. ILO raporları küresel çaptaki işsizliğin (200 milyon kişi) yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiyor. 2008 Krizi sonrasında Batı ekonomilerinde yaşanan durgunluktan çıkmak için uygulanan gevşek-parasal genişlemeye dayalı para politikaları ciddi finansal çalkantılara dönüşecek parasal varlıklara gitti. Batı borsaları son iki yıldır kesintisiz yükselişte. Buna karşın sabit sermaye birikimi ve verimlilik artışı sağlayan yatırımlarda bir canlanma yok…

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 87
Sayfa Aralığı: 17 - 21

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın